NEN 1010 inspecties in omgeving Utrecht, ’t Gooi, Amersfoort

De NEN 1010 is een norm waarin de veiligheidsbepalingen staan beschreven voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen en bedrijfspanden. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid in beschreven welke eisen er gesteld worden aan de bedrading, schakelaars en vereffeningsleidingen in de badruimte, over hoeveel groepen de keuken moet beschikken en hoe de bekabeling bij zonnepanelen moet zijn.
Hoewel de NEN 1010 norm verplicht is, is controle daarop volgens de wet níét verplicht. Toch wordt een NEN 1010 inspectie wel aangeraden – hoe zou u anders kunnen weten of de installatie juist is aangesloten – en door een aantal verzekeringsmaatschappijen wordt een inspectie wel geëist. Wilt u voor uw nieuwe elektrotechnische installatie thuis of op het werk een NEN 1010 inspectie in Utrecht laten uitvoeren? De elektrotechnicus van HAS Elektrotechniek is een erkend en gecertificeerd elektricien en voert onafhankelijke NEN 1010 inspecties in Utrecht en omgeving uit.

 

NEN 3140 en NEN 1010 inspecties Utrecht

De NEN 1010 geldt voor nieuw aangelegde elektrotechnische laagspanningsinstallaties – en sterk uitgebreide of ingrijpend gewijzigde installaties – terwijl de NEN 3140 een periodieke controle is op bestaande installaties. De norm richt zich met name op installaties waar mensen mee werken. Hij geldt dus voor installaties in bedrijfspanden. Voor werkgevers is de NEN 3140 inspectie belangrijk in het kader van de ARBO wet. De werkgever moet er immers voor zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen. De NEN 3140 inspectie kijkt bijvoorbeeld of een installatie nog wel goed werkt en of hij niet verouderd is. HAS Elektrotechniek voert zowel de NEN 1010 inspecties in Utrecht uit als de periodieke NEN 3140 inspecties. 

  

HAS Elektrotechniek, NEN 3140 en NEN 1010 inspecties

  • Erkend en onafhankelijk elektrotechnicus;
  • 25 jaar expertise in het vak;
  • Elektricien heeft zegelrecht;
  • Met passie voor het vak;
  • Interesse in nieuwe ontwikkelingen;
  • Goed op de hoogte van regels en normen;
  • Denkt graag mee en geeft advies;
  • Werkt absoluut netjes en veilig;
  • Komt zijn afspraken na.

 

Waaruit bestaat een NEN 1010 inspectie

Voor HAS Elektrotechniek aan de NEN 1010 inspectie, controleert hij de installatietekeningen. Zijn deze in orde, dan gaat HAS Elektrotechniek over op de visuele inspectie. Voor deze inspectie wordt een checklist gebruikt. De spanning gaat van de installatie af en de elektricien controleert de installatie onder meer op goed beschermde leidingen en de staat van de installatiematerialen. Ook wordt bekeken of de gebruikte materialen voldoen aan de productnormen. Pas als de installatie op het oog veilig is, zal de elektricien van HAS Elektrotechniek overgaan tot de metingen. Hierbij wordt onder andere de isolatieweerstand gemeten en de weerstand van het aardcircuit en foutstromen en aardlektest gedaan. Na afronding van de metingen brengt HAS Elektrotechniek een inspectierapport uit.

 

HAS Elektrotechniek voor uw NEN 1010 inspectie in omgeving Utrecht, ’t Gooi, Amersfoort

Wilt u zeker weten dat uw nieuwe laagspanningsinstallatie goed en veilig is aangelegd, neem dan contact op met ons. De erkende elektrotechnicus voert een onafhankelijke NEN 1010 inspectie bij u uit.