Rook- en Brandmelders

Has Elektrotechniek realiseert zich dat er bij een brand een allesvernietigend proces kan ontstaan. Rookmelders en eventuele kleine blusmiddelen kunnen een hoop leed voorkomen.

 

Brandmeldcentrale

Een brandmeldinstallatie zorgt door vroege detectie van een brand dat deze snel kan worden bestreden. Met als gevolg minder kans op ongevallen en materiële schade. Steeds vaker wordt er gekozen voor een brandmeldinstallatie in combinatie met andere brandbeveiligingssystemen.

 

Programma van Eisen

Allereerst zal er door middel van een programma van Eisen (PvE) vertaald worden wat voor soort installatie gewenst of geëist is, en aan welke specificaties de installatie minimaal moet voldoen. Dit programma van eisen wordt ter goedkeuring aangeboden bij de brandweer. Deze kan als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook uw verzekeraar kan eisen stellen. Dit programma van eisen is de onderlegger van de installatie en de bijbehorende offerte.